DISCLAIMER

Met het bezoeken van de website lite1.financieeldossier.nl aanvaardt u de volgende voorwaarden:

1.Ondanks het feit dat deze website - waaronder de homepage en de onderliggende pagina's - voortdurend met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld kan het toch voorkomen dat uit de website en de achterliggende dienstverlening problemen voortlvloeien.
2.Financieel Dossier Lite en haar werknemers zijn echter niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de lite1.financieeldossier.nl. Hetzelfde geldt voor voor het bestaan van virussen en/of - andere - schadeveroorzakende programmatuur binnen lite1.financieeldossier.nl. Financieel Dossier Lite is evenmin aansprakelijk voor 'schadeveroorzakend' gebruik van de website.
3.Aan deze website zijn - door middel van links - websites van anderen verbonden om aanvullende informatie te verstrekken. Financieel Dossier Lite en haar werknemers zijn niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met haar website verbonden websites.
4.Financieel Dossier Lite heeft het recht om - de inhoud van - de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen.
5.Het bezoeken van deze website wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waar Deventer onder valt heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van direct of indirect uit het bezoek van de website lite1.financieeldossier.nl, althans van de website(s) Financieel Dossier Lite voortvloeiende geschillen met Financieel Dossier Lite.
6.Financieel Dossier Lite heeft het recht om de in deze disclaimer genoemde voorwaarden geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend nadat deze schriftelijk door Financieel Dossier Lite zijn aanvaard.

Deventer, april 2002.

Disclaimer printen